نیوز افیس – رییس انجمن آسیب شناسی مدنی ایران معتقد است که اعتیاد میان زنان در جامعه به حد هشدار رسیده و زنگ خطر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است. – آژیر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است/ ریتلالین میان دانش آموزان دختر دست به دست می شود رییس انجمن آسیب شناسی مدنی […]

نیوز افیس –

رییس انجمن آسیب شناسی مدنی ایران معتقد است که اعتیاد میان زنان در جامعه به حد هشدار رسیده و زنگ خطر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است.

– آژیر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است/ ریتلالین میان دانش آموزان دختر دست به دست می شود رییس انجمن آسیب شناسی مدنی ایران معتقد است که اعتیاد میان زنان در جامعه به حد هشدار رسیده و زنگ خطر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس” از اصفهان، موضوع کارتن خوابی و اعتیاد زنان موضوعی است که سال ها به نوعی کمتر دیده شده و حالا به عنوان یکی از محورهای تهدید مدنی در ایران تبدیل شده است؛ در همین رابطه آمار مختلفی درباره اعتیاد و حتی دو برابر شدن اعتیاد زنان اعلام شده و این موضوع باید جدی گرفته شود.

هشدارها و ابراز نگرانی ها در خصوص اعتیاد زنان اگرچه کافی نیست اما می تواند مقدمه ای برای پیشگیری از افزایش آمار اعتیاد زنان باشد.

کوروش محمدی رییس انجمن آسیب شناسی مدنی ایران در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان به بررسی این آسیب ها پرداخته که در ادامه می خوانید.

فارس: با کارتن خوابی شروع می کنیم، به نظر شما نقطه آغازین کارتن خوابی در جامعه کجاست؟ محمدی: در میان آسیب های مدنی با پدیده ای به نام کارتن خوابی در اصفهان مواجه هستیم، کارتن خوابی دقیقاً از نقطه ای شروع می شود که افراد به دامان وابستگی ها، اعتیاد و انواعی از ناهنجاری های مدنی ورود پیدا می کنند؛ جاده منتهی به کارتن خوابی افراد از همان ابتدای ورود به اعتیاد که هنوز در آغوش گرم خانواده خود قرار دارند، کلید خورده می شود.

فارس: دلایل شکل گیری پدیده کارت خوابی در جامعه را چه می دانید؟ محمدی: معتادان به عامل وابستگی به مواد مخدر و اعتیاد شدید، پس از مدتی که این افراد دیگر کنترلی روی خود نداشته و هیچ اراده ای برای ترک یا کنار گذاشتن مواد مخدر ندارند، طبیعتاً اسیر مواد مخدر و وابستگی های اعتیاد می شوند، به گونه ای که تمام حس تعلق خود نسبت به خانواده و جامعه را از دست می دهند.

* جبران خماری در قبال توزیع مواد مخدر وقتی چنین افرادی فاقد حس تعلق می شوند، طبیعتاً فاقد حس مسؤولیت پذیری مدنی خواهند شد و به همین عامل بسیاری از فرصت ها و شرایط مفید و مثبت زندگی خود را هم از دست داده و عملاً به دامان تهدید وارد می شوند.

پس از مدتی که چنین شرایطی برای افراد ایجاد می شود دیگر کسی حاضر نیست با آنان زندگی کند، حتی خانواده های آنان؛ بنابراین وقتی این افراد به این درجه از آسیب می رسند، زنجیره ارتباطی میان خود و دیگران را از دست داده و رها می شوند، آنان دیگر چاره ای ندارند که خیابان خواب، خیابان گرد و کارتن خواب شوند، یا تکدی گری می کنند و یا از طریق توزیع مواد مخدر، میزان مصرف مورد نیاز خود را برای جبران خماری و حالات آزاردهنده تأمین می کنند.

* کارتن خوابی محصول نوعی فقر فرهنگی در خانواده هاست فارس: چه کمبودی در خانواده ها در افزایش آمار اعتیاد و کارتن خوابی مؤثر است؟ محمدی: کارتن خوابی محصول نوعی فقر مدنی و در کنار آن نوعی فقر فرهنگی در خانواده هایی است که با افراد معتاد و آسیب دیده مواجه می شود؛ به عامل فقدان تخصص و دانش برخورد با آسیب های مدنی و اعتیاد در جامعه و خانواده ها، عملاً خانواده ها برای بازگرداندن فردی که درگیر اعتیاد شدید است، چاره ای نداشته و آن را ترد می کنند و در نتیجه جامعه با کارتن خوابی و خیابان گردی مواجه می شود.

پس از مدتی که خانواده ها از زندگی با معتادان خسته می شوند، احساس می کنند که وجود آنان برای خانواده یک خسارت است و فرد معتاد را از خانواده خود طرد می کنند، بنابراین نه تنها هیچ گونه مهارتی توسط خانواده ها به آنان برای ترک اعتیاد آموزش داده نمی شود، بلکه هیچ حمایتی هم از آنان صورت نمی گیرد.

فارس: مراکز ترک اعتیاد سرپایی تاکنون کارایی لازم را داشته است؟ محمدی: مراکز ترک اعتیاد سرپایی هیچ کاربردی برای قشر کارتن خواب ندارند چراکه کارتن خواب ها پولی در اختیار ندارند که به این مراکز بدهند، در نتیجه مراکز ترک اعتیاد سرپایی صرفاً از معتادان دارای خانواده و با گرفتن مبالغی پذیرش دارند؛ به نظرم کارایی مراکز ترک اعتیاد سرپایی بسیار کم تر از آن چیزی است که انتظار می رود و عملاً هیچ ارتباطی میان پدیده کارتن خوابی و مراکز ترک اعتیاد سرپایی وجود ندارد.

* خیرانی که نسبت به جامعه احساس مسؤولیت می کنند فارس: اگر مراکز ترک اعتیاد هم کمکی به کارتن خواب ها نمی کنند، پس ظاهراً هیچ کسی به داد آنان نمی رسد؟ محمدی: نه این طور نیست، افراد خیری هم هستند که نسبت به جامعه خود احساس مسؤولیت و احساس خطر کرده و در قالب بخش خصوصی خانه های گرم و کمپ هایی را برای کارتن خواب ها ایجاد می کنند که در بسیاری از موارد همین اقدام در ترک اعتیاد آنان کارساز بوده است.

فارس: این امکان وجود دارد که بتوان پدیده کارتن خوابی را با کمک مردم برطرف کرد؟ محمدی: بله اما داستان اعتیاد و مواد مخدر در جامعه ما به کارتن خوابی ختم نمی شود چراکه مواد مخدر در جامعه ما در واقع به تفکری بازمی گردد که منجر به کارتن خوابی می شود؛ نگرشی میان والدین، خانواده ها و نوجوانان وجود دارد که به موجب آن افراد پرخاشگر هستند، دروغ می گویند و به راحتی از خطوط قرمز عبور می کنند و در نتیجه هیجانات پاسخ داده نشده افراد تقویت خواهد شد و اعتیاد شکل می گیرد.

* تعداد زنان معتاد ایران از آمارهای اعلام شده بیشتر است فارس: در گذشته اعتیاد بیشتر در مردان شکل می گرفت اما به تدریج این پدیده شوم به دختران و زنان جامعه هم سرایت کرده، عامل آن چیست؟ محمدی: قبلاً هم هشدار داده بودیم که اعتیاد دیگر مرز نمی شناسد و مرزهای جنسیتی را پشت سر گذاشته است، بنابراین اعتیاد دیگر میان زن و مرد تفاوتی قائل نیست؛ اگر آمارهای رسمی سرزمین خبر از سهم ۱۰ درصدی زنان در اعتیاد می دهد، معتقدم این آمار بسیار بالاتر از آمار اعلام شده است چراکه زنان در پاسخ به پرسشگری پژوهشی آمارگیری بسیار با محدودیت برخورد می کنند و همین امر ممکن است در کاهش این آمار تأثیرگذار باشد.

امروز هشداری جدی در رابطه با اعتیاد زنان وجود دارد تا جایی که اعتیاد در بسیاری از زنان به رفتارهای غیر اخلاقی و خارج از عرف کشیده شده است و همین امر بسیاری از این افراد را از حیز انتفاع برای خود، خانواده و جامعه خارج کرده است.

فارس: کارتن خوابی در میان زنان هم وجود دارد؟ محمدی: بله؛ قطعاً وقتی اعتیاد در میان زنان رواج پیدا کند به دنبال آن کارتن خوابی زنان هم پدید می آید و این پدیده زنان را با مافیای مواد مخدر پیوند می دهد تا به توزیع کنندگان مواد مخدر تبدیل شوند و در قبال این کار مواد مخدر روزانه مورد نیاز خود را تأمین کنند و شب ها هم در کارتن بخوابند.

* ریتلالین میان دانش آموزان دختر دست به دست می شود در حال حاضر دانش آموزان و دانشجویان دختر در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر هستند، به طوری که داروهای مواد مخدر دارویی مثل ریتلالین به راحتی میان آنان دست به دست می شود؛ همچنین زنان مطلقه و زنانی که به هر شکل دچار آسیب مدنی شده اند نیز در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر هستند.

* زنگ خطر اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است فارس: پس به عقیده شما اعتیاد زنان به عنوان یک هشدار و زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می شود، عمدتاً چه بخشی از زنان بیشتر در آستانه اعتیاد قرار می گیرند؟ محمدی: اعتیاد و آسیب های مدنی همچون زلزله خبر نمی دهند، بنابراین خطر اعتیاد همواره برای زنانی که به هر شکل درگیر آسیب های مدنی و رفتارهای خلاف عرف هستند، وجود دارد.

زنگ خطر آسیب های مدنی از جمله اعتیاد برای زنان به صدا درآمده است، با توجه به این که زنان از حساسیت ها و محدودیت های خاصی در جامعه برخوردار هستند، بنابراین این خطر برای زنانی که در جامعه با خشونت ها و نامهربانی ها مواجه می شوند، بسیار زیاد است.

=============== گفت وگو از یوسف الشریف =============== پایان خبر/چ http://fna.

ir/a3x7yh
کلید واژه ها: اعتیادکارتن خوابیمدنیزنانمواد مخدرجامعهوابستگیخانوادهدانش آموزانایراناصفهانفارسمخدرهشدارآسیب های مدنیآمار اعتیادشرایطزندگیپدیدهدخترخبرگزاریآمارشروعخبرنگارپیشگیریمعتادانافزایشکوروشتوزیعگزارش

سایت خبری نیوز افیس

دسته بندی: اجتماعی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد